Gå direkt till sidans innehåll

Elevoperan Auringonkukat  

Konstuppfostran

Elevoperor

Elevoperorna Kerjäläiset (Tiggarna), Noitasapatti (Häxsabbaten) och Sotajoulukuu (December i krig) har gjort stormsuccé i skolorna runt om i Finland. Hösten 2009 startade en ny elevopera, Auringonkukat (Solrosor), som är skriven av Jukka Itkonen och komponerad av Atso Almila. I operaföreställningarna uppträder vanligtvis elever i klasserna 5-6 tillsammans med professionella sångare.

Skolorna får på förhand ett undervisningspaket med den musik som ska inövas och diger bakgrundsinformation om operans tema. Materialet behandlas på lektionerna i miljö- och naturkunskap, historia, modersmål, bildkonst, handarbete och musik. I förberedningsskedet besöker en av operasångarna i verket och kapellmästaren skolan för att hjälpa till med det lärarledda projektarbetet.

På föreställningsdagen kommer hela arbetsgruppen från operan till skolan med alla kostymer och kulisser. Under dagens lopp övar skoleleverna och yrkesmusikerna in operan tillsammans och framför den slutligen för föräldrarna och skolkamraterna. Sammanlagt 30-60 elever kan delta i en elevopera.

Förberedande workshopar

En förberedande workshop kan beställas inför alla operor och dansverk. För grupper av daghemsbarn, skolelever och studerande som köpt biljetter anordnas verkspecifika workshopar utan avgift. Vi kan också sammanställa olika tematiska workshopar kring till exempel scenografi, kostymer eller dans.

Opera- och balettdagar för lärare

Under opera- och balettdagarna gör vi en djupdykning i Nationaloperans eller Nationalbalettens verksamhet och kvällens föreställning. Bakom kulisserna får lärarna också träffa artisterna. Upplevelsen når sin kulmen i salen, då de första takterna av ouvertyren ljuder ur orkesterdiket.

Vi erbjuder också skräddarsydd utbildning för lärare enligt önskemål, till exempel i form av arbetshälsofrämjande utbildning. I utbildningen ingår bland annat workshopar som främjar förmågan till kreativitet och social växelverkan. Målet är att lärarna och handledarna via samarbetet med Nationaloperan ska hitta nya arbetsmetoder och möjligheter till förenhetligande och ämnesövergripande undervisning.