Gå direkt till sidans innehåll

Alla nyheter

Alla nyheter

6 mar 2012

Svenska Kulturfonden bjuder tusentals svenskspråkiga skolelever på balett

Under Finlands Nationalbaletts 90-årsjubileum erbjuder Svenska Kulturfonden tusentals svenskspråkiga skolelever en gratis balettföreställning på Nationalbaletten.

Projektet Till baletten! riktar sig till årskurserna 1‒9 i alla svenskspråkiga grundskolor i Finland och till svenskspråkiga undervisningsgrupper i finskspråkiga grundskolor.

Inom utsatt tid ansökte sammanlagt 89 skolor om att få delta, och ingen skola blev utanför projektet. Största delen av skolorna är från Nyland, Egentliga Finland, Österbotten och Mellersta Österbotten och dessutom är några från Åland, Birkaland och Mellersta Finland.

Under mars‒december kommer sammanlagt 4 038 elever och ett antal övervakare fördelat på 14 olika föreställningar att få njuta av fin balett. Gruppernas storlek varierar från 6 till 82 elever. Skoleleverna bjuds på såväl klassiska baletter för hela familjen som toppverk inom nutidsdans: bland annat Coppélia, Bajadären, Rankanen-Elo-Saarinen-nutidsdansafton och Kenneth Greves Snödrottningen som uruppförs i höst.

Svenska Kulturfonden betalar skolelevernas biljetter, resor och vid behov även inkvartering. Nationalbaletten erbjuder skolorna ett materialpaket som innehåller information och förhandsuppgifter om balett som konstform och det verk som eleverna kommer att få se. I samband med besöket anordnas också en presentation av verket, där eleverna får bekanta sig med dansarna och dansen som yrke.

En föreställning av Snödrottningen (5.12. kl. 12) har reserverats helt och hållet för skolelevsgrupperna: närmare 1 300 skolelever och övervakare. För de övriga föreställningarna har särskilda biljettkvoter reserverats. De första föreställningarna som kommer att ses av skolelevsgrupper är Coppélia 20.3 och 22.3.

 

Till Baletten!

 

Valitut koulut - Valda skolor

 

 

 

 

 

20.3.2012 klo 19.00 Coppélia

 

Purmo skola

 

 

 

22.3.2012  klo 19.00 Coppélia

 

Västra Parkens skola

 

Söderkulla skola

 

 

 

23.4.2012 klo 19.00 Bajadeeri - Bajadären

 

Hangö högstadium

 

Lovisanejedens högstadium

 

Dagsmark skola

 

Billnäs skola

 

Sjundeå svenska skola

 

 

 

25.4.2012 klo 19.00 Bajadeeri - Bajadären

 

Finno skola

 

Högstadieskolan Svenska Normallyceum

 

Drumsö lågstadieskolan

 

Karis svenska högstadium

 

Virkby skola

 

 

 

24.5.2012 klo 19.00 Rankanen-Elo-Saarinen

 

Nordsjö lågstadieskola

 

Bobäcks Skola

 

Komossa skola

 

Lappvik skola

 

Kyrkostrands-Jungmans skola

 

Svenska Samskolan i Tammerfors

 

Rejpelt skola

 

 

 

28.8.2012 *

 

Koulut vahvistuvat myöhemmin. Skolornas namn bekräftas senare.

 

 

30.8.2012 *

 

Sökövikens skola

 

Bemböle skola

 

Kronohagens lågstadium

 

Pohjanlammen koulu

 

Kirjala skola

 

Helsinge skola

 

 

 

5.9.2012 *

 

Kyrkfjärdens skola

 

Winellska skolan

 

Parksskolan

 

Östensö skola

 

Sundby skola

 

Ekenäs högstadieskola

 

 

 

26.9.2012 *

 

Mårtensbro skola

 

Korsholms högstadium

 

Kuni-Vassor skola

 

Solbrinkens skola

 

Sottunga grundskola

 

Cygnaeus skola

 

 

 

4.10.2012 *

 

Kottby lågstadieskola

 

Amosparkens skola

 

Mosebacke skola

 

Tessjö skola

 

Sunnanbergs skola

 

 

 

6.11.2012 *

 

Mattlidens skola

 

Vendlaskolan

 

Kristinestads högstadieskola

 

Skräbböle skola

 

Gumbostrands skola

 

 

 

28.11.2012 *

 

Zacharias Topeliusskolan

 

Mäntymäen koulu

 

Generalshagens skola

 

Pernå kyrkoby skola

 

Pojo kyrkoby skola

 

 

 

5.12.2012 klo 12.00 Lumikuningatar - Snödrottning

 

Edsevö skola

 

Forsby skola

 

Iniö skola

 

Smedsby-Böle skola

 

Norra Korsholm skola

 

Kvevlax skola

 

Donnerska skolan

 

Rödsö skola

 

Villa skola

 

Skärgårdshavets skola

 

Ådalens skola

 

Cronhjemskola

 

Ålands Musikinstitut

 

Maxmo Kyrkoby skola

 

Nedervetil skola

 

Kalax-Kåtnäs skola

 

Närpes högstadieskola

 

Västra Närpes skola

 

Högstadieskolan i Petalax

 

Språkbadsskola

 

Oxhamns skola

 

Pyttis svenska skola

 

Sursik skola

 

Normens skola

 

Skogsparkens skola

 

Veikars skola

 

Tegengrenskolan

 

Jeppo-Pensala skola

 

Övermalax skola

 

Övermark skola

 

 

 

11.12.2012 *

 

Månsas lågstadieskola

 

Minervaskolan

 

Källhagens skola

 

Boxby skola

 

Solf skola

 

Grännäs skola

 

 

 

 

 

* Syksyn 2012 ohjelmisto julkistetaan huhtikuun puolivälissä.

 

* Höstens 2012 repertoar publiceras i medlet av april.