Gå direkt till sidans innehåll

Alla nyheter

Alla nyheter

15 dec 2011

Lilli Paasikivi utnämnd till operachef

Lilli Paasikivi

Lilli Paasikivi

Styrelsen vid Stiftelsen för Finlands Nationalopera har på sitt möte i dag, torsdagen den 15 december, utnämnt operasångerskan Lilli Paasikivi till operachef. Före beslutet hörde styrelsen personalgrupperna, som enhälligt understödde valet av Paasikivi.

Den nya operachefens treåriga avtalsperiod börjar 1.8.2013, och i avtalet ingår en option om en förlängning med två år. Operachef ansvarar för den konstnärliga planeringen av operarepertoaren och konsertverksamheten, leder och utvecklar den konstnärliga verksamheten samt upprätthåller och utvecklar operans konstnärliga nivå. Hon ansvarar för operaproduktionens innehållsmässiga och konstnärliga linje och är underställd chefdirektör Päivi Kärkkäinen. Chefdirektören ansvarar för den allmänna ledningen av hela operahuset.


Utgångsläget för valet av följande operachef efter Mikko Franck var att spjälka upp operachefens och chefdirigentens uppgifter. Processen för valet av chefdirigent inleds omedelbart efter att operachefen har utnämnts.

För valet av operachef anlitades en rekryteringsexpert. Valet var med andra ord inte en offentlig process. Styrelsen fastställde följande kriterier för valet: förtrogenhet med operabranschen, konstnärlig vision, internationellt nätverkande, karisma, samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att leda, organisera och delegera. Ett antal kandidater kartlades bland konstnärer som verkat i Finland och de övriga nordiska länderna. Styrelsens utnämningsutskott behandlade kandidatlistan, som bestod av tiotals namn, och fattade sitt slutliga beslut på basis av intervjuer.

Styrelsen motiverade sitt beslut med att Lilli Paasikivi bäst uppfyllde de krav som ställs på operachef:
- hon har god förtrogenhet med och utbildning i operabranschen
- hon är aktivt intresserad av att utveckla Finlands Nationalopera
- hon har ett stort internationellt kontaktnät
- hon är utåtriktad, har goda kommunikationsfärdigheter och kan ge konstruktiv kritik
- hon är en inspirerande organisatör och initiativtagare
- hon har den karisma som önskas både som person och som framgångsrik solist.
Lilli Paasikivi har tills vidare ingen större erfarenhet av ledningsuppgifter, men hon har vilja och förmåga att leda och är beredd att utbilda sig i ledarskap.

Lilli Paasikivi

Mezzosopranen Lilli Paasikivi, 46, har avlagt sångdiplom vid musikhögskolan i Stockholm år 1992 och en examen inom opera vid London Royal College of Music år 1994. Hon vann 2:a pris i sångtävlingen i Villmanstrand år 1992 och kom även tvåa i Mirjam Helin-sångtävlingen år 1994. Paasikivi tilldelades Pro Finlandia-medaljen år 2008 för sina konstnärliga meriter.

Lilli Paasikivi har verkat som sångsolist vid Finlands Nationalopera sedan år 1995 och som fast anställd solist sedan år 1998. Hon har sjungit i tiotals stora roller under årens lopp, såsom Fricka (Wagner: Rhenguldet, Valkyrian), Waltraute (Wagner: Ragnarök), Carmen (Bizet: Carmen), Dorabella (Mozart: Così fan tutte), Octavia (Strauss: Rosenkavaljeren), Tsarinnan Alexandra (Rautavaara: Rasputin), Vallfärdaren (Saariaho: Avlägsen kärlek) och Anna (Kortekangas: Pappas flicka).

Paasikivi har under de senaste åren haft betydande solistuppdrag vid olika operahus i Europa och samarbetat med många internationella symfoniorkestrar och berömda kapellmästare. Till Lilli Paasikivis senaste solistuppdrag hör till exempel Šeherazade (Ravel) som solist för Radions symfoniorkester; Symfoni nr 2 (Mahler) som solist för New Yorks filharmoniker och Symfoni nr 8 (Mahler) som solist för Berlins filharmoniker.

Vid sidan av sin solistkarriär har hon sedan år 2009 fungerat som konstnärlig ledare för konsertserien i anslutning till konstutställningen på Pyhäniemi gård.

Lilli Paasikivi har fungerat som ordförande för solistkåren vid Finlands Nationalopera sedan år 2008.