Gå direkt till sidans innehåll

Glada änkan  

Nationaloperan idag

Finlands Nationalopera är ett opera- och baletthus som håller hög internationell standard. Den nationella konstinstitutionen verkar för hela Finlands bästa: Nationaloperan är vårt enda professionella operahus och Finlands Nationalbalett vårt enda professionella balettkompani. Förutom konstnärerna själva deltar tiotals professionella yrkesutövare inom hantverk och teknik i arbetet med att skapa lyckade konstupplevelser. Det finns 526 månadsavlönade anställda, och varje år ca. 900 gästande anställda i olika uppgifter. (Siffrorna är från 2013.)

Nationaloperan har till uppgift att framföra både tidlösa klassiker och nya verk, såväl utländska som inhemska. Varje år finns åtminstone ett finländskt uruppförande på repertoaren. Vid Nationalbaletten har nutidsdansen en stark position vid sidan av klassisk balett.

Operaverksamheten kom igång i Finland i slutet av 1800-talet. Inhemska operan (senare Finska Operan) grundades år 1911 och baletten i anslutning till densamma år 1922. Namnet Finlands Nationalopera etablerades år 1956. Operan fick flytta in i Alexandersteatern år 1918. Detta från början provisoriska arrangemang upphörde först år 1993, då Finlands första egentliga operahus invigdes i Tölöviken, ritat av arkitekterna Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen.

300 föreställningar om året

Spelåret sträcker sig från augusti in i juni. Vi bjuder på ca 300 föreställningar om året, varav 190 på huvudscen. På repertoaren under en spelsäsong står omkring 15 operaverk och 9 baletter. Varje år bjuder vi på 7-8 premiärer: 4-5 nya operor och 3-4 baletter.

Dessutom bjuder Operan på orkesterkonserter, gratis matinéer, föreställningar för barn och ungdomar samt möten med människorna bakom opera- och balettföreställningarna vid gratis publikevenemang.

Varje år besöker nästan 300 000 personer Operan; biljetterna till föreställningar på huvudscenen kostar 12–95 euro. Man kan alltså få en plats i salongen för ungefär priset av en biobiljett!

Tekniskt modern scen

Den moderna scentekniken håller internationell standard och ger möjlighet att uppföra opera och balett på hög nivå liksom även samproduktioner med utländska operahus. Salongen i stora salen har 1350 platser, Almisalen har plats för 200-500 personer.

Huvudscenen har en yta på 500 kvadratmeter och scentornet en höjd på 28 meter. Själva scenen flankeras av sido- och bakscener som gör det möjligt att flytta på stora kulisselement. Scenen kan roteras, höjas och sänkas enligt scenografens och regissörens önskemål.  Scengolvet är indelat i fyra sektioner som kan höjas eller sänkas för att åstadkomma scenografiska effekter eller användas för att lyfta upp kulisser från lagerrummen till scenen.

Golvet i orkesterdiket kan också höjas eller sänkas enligt orkesterns sammansättning eller akustiska behov. Scenens allmänna säkerhet och funktionssäkerhet stärktes efter renoveringen av huvudscenens teaterteknik och orkesterdiket år 2007.

Enligt internationell kutym uppförs operaföreställningarna på originalspråket. Med hjälp av en textapparat ovanför scenöppningen kan publiken följa med librettot i översättning till finska, svenska eller engelska.