Gå direkt till sidans innehåll

  

Ledning och finansiering

Nationaloperans verksamhet styrs av Stiftelsen för Finlands Nationalopera, vars stadgeenliga organ består av en styrelse och ett förvaltningsråd. Styrelsen ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av Nationaloperans medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken. Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

Chefdirektör för Finlands Nationalopera är Päivi Kärkkäinen. Hon ansvarar bl.a. för ledningen av verksamheten och förvaltningen, uppföljningen av budgeten, samarbetet med styrelsen samt rekryteringen av anställda och andra anställningsärenden.

Konstnärliga ledare för operan och baletten är Lilli Paasikivi respektive Kenneth Greve. 

Finansiering

Samhället stöder opera- och balettkonsten för att var och en ska ha en möjlighet att njuta av föreställningarna. Nationaloperans budget uppgår till ca 53 miljoner euro. 71 procent av finansieringen utgörs av tipsmedel som tilldelats genom undervisnings- och kulturministeriet. Biljettintäkterna och sponsorsamarbetet står för 19 procent av finansieringen. Kommunerna i huvudstadsregionen – Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla – stöder verksamheten med sammanlagt 10 procent av den totala budgeten, i proportion till antalet operabesökare. En föreställning föds genom en hel del hantverk – 81 procent används på personalomkostnader. (Ekonomisiffrorna är från år 2013).

Biljetterna till föreställningar på huvudscenen kostar 12–95 euro. Man kan alltså få en plats i salongen för ungefär priset av en biobiljett!