Gå direkt till sidans innehåll

Hitta till oss

Det är lätt att nå Operan med spårvagnslinjerna 2, 4, 7A/7B, 8 och 10 samt talrika bussar via Mannerheimvägen och Helsingegatan. Hållplatserna hittas på kartan nedan. Vid Operahuset finns det också snabbturshållplatser vid Mannerheimvägen och Helsingegatan.

Hållplatserna på kartan:

Hållplats 1: spårvagnslinjerna 2, 4, 7A/7B, 10
Hållplats 2: spårvagnslinjen 8
Hållplats 3: lokalbussarna österut via Helsingegatan och fjärrbussarna mot Tusby, Lahtis och Borgå
Hållplatser 4 och 6: lokalbussarna norrut via Mannerheimvägen
Hållplats 5: fjärrbussarna mot Åbo och Tammerfors
Hållplats 7: lokal- och fjärrbussarna till Helsingfors via Mannerheimvägen
Hållplats 8: lokal- och fjärrbussarna till Helsingfors via Helsingegatan

Nationaloperans eget parkeringsområde som vetter mot Tölöviken är avsett för dem som har parkeringstillstånd för handikappade samt korttidsparkering (15 min.). De närmaste parkeringsplatserna finns på Tallbacken och längs Helsingegatan.

Operan på kartan (Google Maps)
Reseplaneraren (HRT)
Fjärrtrafik (resa.fi)

Kartan

Finlands Nationalopera

Operahuset ligger vid Helsingegatan 58. Huvudentrén finns på Mannerheimvägens sida (pilen 1 på kartan). Entrén till Almisalen och biljettförsälningen samt entrén för rullstolsbundna finns på Tölövikens sida (pilen 2 på kartan).