Gå direkt till sidans innehåll

Biljetter

Biljetter för säsongen 2013/2014
Biljetter för säsongen 2014/2015

Biljetter för säsongen 2013/2014

Biljettpriser gäller till opera- och balettföreställningar på huvudscenen. Sittplatser och priskategorier hittas på salongsplanen nedan. Priserna på konserter, gästspel och föreställningar i Almisalen och foajéerna varierar beroende på verket. Fråga gärna närmare information från Operans kundservice.

Lippupistes serviceavgifter läggs till biljettpriset. Vid Operans biljettförsäljning tillkommer ingen extra avgift för säsongens 2013/2014 biljetter.

Mera information på produktionsidorna 

VÅREN 2014 (euro)

OPEROR A B C D E F G H
La Bohème (mån-tors)
98 83 78 73 56 41 34 24
La Bohème (fre-lör)
105 90 85 80 62 45 36 26
Rosenkavaljeren (mån-tors)
84 70 63 57 49 39 29 15
Rosenkavaljeren (fre-lör)
91 77 71 62 51 40 31 19
                 
BALETTER A B C D E F G H
Peer Gynt (premiär 11.4.)
98 83 78 73 56 41 34 24
Peer Gynt (mån-tors)
84 70 63 57 49 39 29 15
Peer Gynt (fre-lör)
91 77 71 62 51 40 31 19


Inkl. moms 10 %. 


Salongsplan

Biljetter för säsongen 2014/2015

För att kontrollera vad en biljett till ett specifikt verk och en bestämd föreställning under säsongen 2014/2015 kostar genom att klicka på Repertoar och kalender och gå in på webbsidan för verket i fråga. Hur åskådarplatserna delas in i priskategorier varierar mellan olika föreställningar. För att se en salongskarta för varje föreställning med angivna priskategorier och lediga platser i Lippupistes webbutik.

De priser för föreställningar under 2014-2015 som anges på Operans webbplats och i Lippupistes webbutik inkluderar Lippupistes serviceavgift. Under säsongen 2014/2015 uppbärs Lippupistes serviceavgift för biljettköp på alla försäljningsställen, inklusive Lippupistes webbutik och Operans biljettförsäljning. Information om nedsatta priser och serviceavgifter hittar du här.

Salongsplan

På de platsspecifika salongsplanerna ser du var din plats finns i förhållande till huvudscenen och scenen i Almisalen. Den virtuella presentationen visar sikten från olika platser i salongen.
Vänligen observera att skyddsräcket kan begränsa sikten på sidorna av 1:a raden på 2:a balkongen och på 1:a raden på 3:e balkongen.
På platserna 698-700 och 725-727 längst ut i kanterna av rad 19 på parketten syns inte textningen till svenska och engelska helt och hållet.

Huvudscenens salongsplan

Almisalens salongsplan

Virtuell presentation (på finska)

Avgifter och rabatter

Rabatterna beviljas på normalpriset skilt för var verk. Rabatterna gäller ej premiärer eller gästspel.

Säsongens 2014/2015 biljettpriser inkl. Lippupistes serviceavgiften. Lippupistes serviceavgifter läggs till säsongens 2013/2014 biljettpriset. Vid Operans biljettförsäljning tillkommer ingen extra avgift för säsongens 2013/2014 biljetter.

Grupprabatter:
En grupp på minst 20 personer -5e/person och en grupp på
minst 30 personer -10e/person gäller föreställningar måndag-torsdag, prisklasserna A-D.
Vid köp av minst 31 biljetter kostar gruppledarens biljett bara 14 euro. Gruppledarens rabattbiljett faller inom den förmånligaste prisgruppen i bokningen.
Rabatt för researrangören är 5% av biljettpriset och beviljas den ansvariga researrangören gäller prisklasserna A–D (minst 10 personer).

Rabatt för skolelever (under 16 år) 50 % gäller prisklasserna A–E.

Rabatt för studerande 50% gäller prisklasserna A–E. Gäller under 30 åriga studeranden.

Rabatt för beväringar och civiltjänstgörare 50% gäller prisklasserna A–E.

Biljetter till samma dags föreställningar för under 30 åriga studeranden, beväringar, civiltjänstgörare, under 25-åriga och arbetslösa 10 e till prisklasserna C–E, om det finns platser kvar. Kan inte reserveras. Gäller ej annulerade biljetter. Förmånen är personlig och beviljas endast mot giltig bevis som berättigar till rabatt.

Rabatt för pensionärer 5 €/person prisklasserna A–C.

Lippupistes konsumentpriser

Webbutiken och försäljningsställen

Serviceavgifter för enskilda biljetter
(säsongens 2014/2015 biljettpriser inkl. serviceavgiften)

- Biljetter som kostar 0-9,99 €/biljett: 1,50 €/biljett
- Biljetter som kostar 10–39,99 €/biljett: 2,50 €/biljett
- Biljetter som kostar 40- €/biljett: 3,50 €/biljett

Serviceavgifter för säsongkorter
Exempel på en säsongkortserie som omfattar 8 föreställningar:
Serviceavgiften 8 x 0,40 €, sammanlagt 3,20 €/säsongkort.

Telefontjänst: (0600) 900 900
Samtalspris 1,98 € /min + lna

Expeditionsavgifterna för levererans : 
Du kan även begära att biljetterna levereras antingen som en utskrivbar pdf-fil eller per brev på posten. Expeditionsavgift per beställning:
10 € till Finland, 20 € till Europa, 35 € till andra delar av världen.

Obs! Operans biljettförsäljning debiterar inga tilläggsavgifter. 

Specialbiljetter 

Över Internet kan du tills vidare skaffa biljetter till normal-, skolelev- och studentpris. Andra specialbiljetter säljs i Operans biljettförsäljning och därutöver vid Lippupistes försäljningsställen. Vi ber dig att visa ett kort (eller annat bevis som berättigar till rabatt) när du kommer till föreställningen.

Lippupiste
Operans kundservice

Bytesrätt

Betalda biljetter bytes eller återlöses inte. Annullering av föreställningen sker vid oöverstigligt hinder (force majeure). Härvid återfår kunden biljettpriset mot uppvisande av biljetten inom en månad från annullering eller förändringen. Operan svarar ej för övriga kostnader.

Betalmedel

Operans biljettförsäljning godkänner finländska Debitkorten, Visa Electron och de vanligaste internationella kreditkorten som betalmedel, samt även finländska kultursedlar och Smartum-saldokort.

 

Operans biljettförsäljning

Betjäningställe på Operan
är öppet mån-lör 12-19
Under sommaren 26.5.-19.6. och
1.8.-17.8. mån-fre 12-18

Operans biljettförsäljning är stängd
20.6.-31.7.2014

under helgen 2 timmar före
föreställningen

Betjäning per telefon
mån–fre 9–18, lör 12–18
Under sommaren 26.5.-19.6. och
1.8.-17.8. mån-fre 9-18
(09) 4030 2211

Helsingegatan 58,
ingång från Tölövikssidan

Lippupiste 

0600 900 900 (1,98 e/min+lna)
Varje dag 7−22 
Lippupiste 

Osta lippu -kuvake Lippupisteen sivulle

Operans kundservice

Seriebiljetter, säsongkort, specialbiljetter osv:

Kundservice

Priskategorierna
(säsongen 2013/2014)

Du kan välja mellan åtta olika priskategorier, A–H. Se kategoriindelningen på kartan här invid.

Parkett
Priskategorierna B, C, D

1:a raden
Priskategorierna A, B, C, D

2:a raden
Priskategorierna D, E, F, G

3:e raden
Priskategorierna F, G, H

Ytterligare information: Operans kundservice