Gå direkt till sidans innehåll

Biljetter

Biljettpriserna för en bestämd föreställning finns att se på Repertoar och kalender. Gå därefter in på webbsidan för verket i fråga.
Åskådarplatsernas priskategorier varierar mellan olika föreställningar. Salongskartan för varje föreställning med priskategorier och lediga platser finns att se på Lippupistes webbutik.

Biljettpriserna som anges på Operans webbplats och i Lippupistes webbutik inkluderar Lippupistes serviceavgift. Lippupistes serviceavgift för biljettköp uppbärs på alla försäljningsställen, inklusive Lippupistes webbutik och Operans biljettförsäljning. Information om nedsatta priser och serviceavgifter hittar du här.

Salongsplan

På de platsspecifika salongsplanerna ser du var din plats finns i förhållande till huvudscenen och scenen i Almisalen. Den virtuella presentationen visar sikten från olika platser i salongen.
Vänligen observera att skyddsräcket kan begränsa sikten på sidorna av 1:a raden på 2:a balkongen och på 1:a raden på 3:e balkongen.
På platserna 698-700 och 725-727 längst ut i kanterna av rad 19 på parketten syns inte textningen till svenska och engelska helt och hållet.

Huvudscenens salongsplan

Almisalens salongsplan

Avgifter och rabatter

RABATTER OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Våra rabatter gäller per verk och föreställning på begränsade platser på parkett samt 1:a och 2:a balkong, om inte något annat nämns. Rabatt ges på normalprisföreställningar på huvudscenen, inte på premiärer eller gästande föreställningar. Rabatten beräknas på basis av biljettpriset exklusive serviceavgiften (1,50-3,50 euro). Ändringar kan ske.

Grupprabatterna gäller från måndag till torsdag. Rabatten är 5 euro/biljett för grupper på minst 10-29 personer och 10 euro/biljett för grupper på minst 30 personer. Vid köp av minst 31 biljetter kostar gruppledarens biljett bara 21 euro. Gruppledarens rabattbiljett faller inom den förmånligaste prisgruppen i bokningen.
För Fantomen på Operan gäller särskilda gruppbiljettsvillkor.

Ungdomar: Personer under 20 år får 50 % rabatt på biljettpriset. Se också Biljett till föreställning samma dag.

Studerande, beväringar och civiltjänstgörare: 40 % rabatt på biljettpriset. Förmånen gäller från måndag till torsdag och för vissa föreställningar under veckoslut. Se också Biljett till föreställning samma dag.

Pensionärsrabatt: 10 euro/biljett; gäller begränsade platser på parkett och 1:a balkong. Se också Biljett till föreställning samma dag.

Biljett till föreställning samma dag för personer under 20 år, studerande, beväringar, civiltjänstgörare, pensionärer och arbetslösa: 15 euro/biljett; gäller begränsade platser på parkett och 2:a balkong (inga bokningar, gäller inte oinlösta platser, bokningssituationen avgör). Rabatten beviljas endast personligen. Ett intyg över rätten till rabatt ska visas upp i samband med biljettköpet och föreställningen. Kan inte köpas på nätet eller i R-kioskerna.

Researrangörer: 10 % rabatt på normalprisbiljetter beviljas ansvariga researrangörer (grupper på minst 10 personer).

Betalda biljetter kan inte bytas eller återinlösas. Läs om vår Flexbiljett, som ger dig rätt att byta biljett så sent som en vecka före föreställningen.

Flexbiljett, + 10 euro/biljett: du kan byta till en lika dyr eller dyrare biljett till en föreställning av samma verk eller ett annat verk, beroende på bokningssituationen. Biljettbytet ska ske senast en vecka före föreställningen. Vid byte till en dyrare biljett betalar du prisskillnaden. Flexbiljetten kan läggas till en normalprisbiljett och till en ungdoms-, studerande- och pensionärsbiljett. En serviceavgift tas ut i samband med biljettbytet. Tidigare betalda serviceavgifter gottgörs inte.

Om det sker ändringar i repertoaren eller om en föreställning ställs in på grund av ett oöverstigligt hinder (force majeure) återbetalas biljettens pris mot inträdesbiljett inom en månad från ändringen eller inhiberingen. Expeditions- och serviceavgifter återbetalas inte. Operan står inte för eventuella andra kostnader.

 

Lippupistes konsumentpriser

Webbutiken och försäljningsställen

Serviceavgifter för enskilda biljetter
(biljettpriser inkl. serviceavgiften)

- Biljetter som kostar 0-9,99 €/biljett: 1,50 €/biljett
- Biljetter som kostar 10–39,99 €/biljett: 2,50 €/biljett
- Biljetter som kostar 40- €/biljett: 3,50 €/biljett

På R-kioskerna debiteras en extra avgift på 1 euro/biljett.

 

Serviceavgifter för säsongkorter
Exempel på en säsongkortserie som omfattar 8 föreställningar:
Serviceavgiften 8 x 0,40 €, sammanlagt 3,20 €/säsongkort.

Telefontjänst: (0600) 900 900
Samtalspris 1,98 € /min + lna

Expeditionsavgifterna för levererans : 
Du kan även begära att biljetterna levereras antingen som en utskrivbar pdf-fil eller per brev på posten. Expeditionsavgift per beställning:
10 € till Finland, 20 € till Europa, 35 € till andra delar av världen.

Obs! Operans biljettförsäljning debiterar inga tilläggsavgifter. 

Specialbiljetter 

Över Internet kan du tills vidare skaffa biljetter till normal-, skolelev- och studentpris. Andra specialbiljetter säljs i Operans biljettförsäljning och därutöver vid Lippupistes försäljningsställen. Vi ber dig att visa ett kort (eller annat bevis som berättigar till rabatt) när du kommer till föreställningen.

Lippupiste
Operans kundservice

Bytesrätt

Betalda biljetter bytes eller återlöses inte. Annullering av föreställningen sker vid oöverstigligt hinder (force majeure). Härvid återfår kunden biljettpriset mot uppvisande av biljetten inom en månad från annullering eller förändringen. Operan svarar ej för övriga kostnader.

Betalmedel

Operans biljettförsäljning godkänner finländska Debitkorten, Visa Electron och de vanligaste internationella kreditkorten som betalmedel, samt även finländska kultursedlar och Smartum-saldokort, Ticket Mind&Body, Ticket Duo och Tyky-online.

 

Operans biljettförsäljning

Betjäningställe på Operan
är öppet mån-fre 12-19, lör 12-18

under helgen 2 timmar före
föreställningen

Betjäning per telefon
mån–fre 9–18, lör 12–18
(09) 4030 2211

JUL 2015

23.12.-27.12.2015 och 1.1.2016
operans biljettförsäljning är ständg.

Helsingegatan 58,
ingång från Tölövikssidan

Lippupiste 

0600 900 900 (1,98 e/min+lna)
Varje dag 7−22 
Lippupiste 

Osta lippu -kuvake Lippupisteen sivulle

Operans kundservice

Seriebiljetter, säsongkort, specialbiljetter osv:

Kundservice