Gå direkt till sidans innehåll

Biljetter

Biljettpriserna för en bestämd föreställning finns att se på Repertoar och kalender. Gå därefter in på webbsidan för verket i fråga.
Åskådarplatsernas priskategorier varierar mellan olika föreställningar. Salongskartan för varje föreställning med priskategorier och lediga platser finns att se på Lippupistes webbutik.

Biljettpriserna som anges på Operans webbplats och i Lippupistes webbutik inkluderar Lippupistes serviceavgift. Lippupistes serviceavgift för biljettköp uppbärs på alla försäljningsställen, inklusive Lippupistes webbutik och Operans biljettförsäljning. Information om nedsatta priser och serviceavgifter hittar du här.

Salongsplan

På de platsspecifika salongsplanerna ser du var din plats finns i förhållande till huvudscenen och scenen i Almisalen. Den virtuella presentationen visar sikten från olika platser i salongen.
Vänligen observera att skyddsräcket kan begränsa sikten på sidorna av 1:a raden på 2:a balkongen och på 1:a raden på 3:e balkongen.
På platserna 698-700 och 725-727 längst ut i kanterna av rad 19 på parketten syns inte textningen till svenska och engelska helt och hållet.

Huvudscenens salongsplan

Almisalens salongsplan

Virtuell presentation (på finska)

Avgifter och rabatter

Rabatterna beviljas på normalpriset skilt för var verk. Rabatterna gäller ej premiärer eller gästspel.

Biljettpriser inkl. Lippupistes serviceavgiften.

Grupprabatter:
En grupp på minst 20 personer -5e/person och en grupp på
minst 30 personer -10e/person gäller föreställningar måndag-torsdag,
begränsad platser på parkett och 1:a och 2:a balkongen.
Vid köp av minst 31 biljetter kostar gruppledarens biljett bara 20,50 euro. Gruppledarens rabattbiljett faller inom den förmånligaste prisgruppen i bokningen.
Rabatt för researrangören är 10 % av biljettpriset och beviljas den ansvariga researrangören gäller begränsad platser på parkett och 1:a och 2:a balkongen
(minst 10 personer).

Rabatt för skolelever (under 16 år) 50 % gäller begränsad platser på parkett
och 1:a och 2:a balkongen.

Rabatt för studerande 50% gäller begränsad platser på parkett
och 1:a och 2:a balkongen. Gäller under 30 åriga studeranden.

Rabatt för beväringar och civiltjänstgörare 50% gäller begränsad platser
på parkett och 1:a och 2:a balkongen.

Biljetter till samma dags föreställningar för under 30 åriga studeranden, beväringar, civiltjänstgörare, under 25-åriga och arbetslösa 12,50e gäller begränsad platser på parkett och 1:a och 2:a balkongen, om det finns platser kvar. Kan inte reserveras. Gäller ej annulerade biljetter. Förmånen är personlig och beviljas endast mot giltig bevis som berättigar till rabatt.

Rabatt för pensionärer 5 €/person gäller begränsad platser på parkett
och 1:a balkongen.

Lippupistes konsumentpriser

Webbutiken och försäljningsställen

Serviceavgifter för enskilda biljetter
(biljettpriser inkl. serviceavgiften)

- Biljetter som kostar 0-9,99 €/biljett: 1,50 €/biljett
- Biljetter som kostar 10–39,99 €/biljett: 2,50 €/biljett
- Biljetter som kostar 40- €/biljett: 3,50 €/biljett

På R-kioskerna debiteras en extra avgift på 1 euro/biljett.

 

Serviceavgifter för säsongkorter
Exempel på en säsongkortserie som omfattar 8 föreställningar:
Serviceavgiften 8 x 0,40 €, sammanlagt 3,20 €/säsongkort.

Telefontjänst: (0600) 900 900
Samtalspris 1,98 € /min + lna

Expeditionsavgifterna för levererans : 
Du kan även begära att biljetterna levereras antingen som en utskrivbar pdf-fil eller per brev på posten. Expeditionsavgift per beställning:
10 € till Finland, 20 € till Europa, 35 € till andra delar av världen.

Obs! Operans biljettförsäljning debiterar inga tilläggsavgifter. 

Specialbiljetter 

Över Internet kan du tills vidare skaffa biljetter till normal-, skolelev- och studentpris. Andra specialbiljetter säljs i Operans biljettförsäljning och därutöver vid Lippupistes försäljningsställen. Vi ber dig att visa ett kort (eller annat bevis som berättigar till rabatt) när du kommer till föreställningen.

Lippupiste
Operans kundservice

Bytesrätt

Betalda biljetter bytes eller återlöses inte. Annullering av föreställningen sker vid oöverstigligt hinder (force majeure). Härvid återfår kunden biljettpriset mot uppvisande av biljetten inom en månad från annullering eller förändringen. Operan svarar ej för övriga kostnader.

Betalmedel

Operans biljettförsäljning godkänner finländska Debitkorten, Visa Electron och de vanligaste internationella kreditkorten som betalmedel, samt även finländska kultursedlar och Smartum-saldokort, Ticket Mind&Body, Ticket Duo och Tyky-online.

 

Operans biljettförsäljning

Betjäningställe på Operan
är öppet mån-fre 12-19, lör 12-18

under helgen 2 timmar före
föreställningen

Betjäning per telefon
mån–fre 9–18, lör 12–18
(09) 4030 2211

Helsingegatan 58,
ingång från Tölövikssidan

Lippupiste 

0600 900 900 (1,98 e/min+lna)
Varje dag 7−22 
Lippupiste 

Osta lippu -kuvake Lippupisteen sivulle

Operans kundservice

Seriebiljetter, säsongkort, specialbiljetter osv:

Kundservice