Nicholas Söderlund

Basbaryton, gästsolist

På Finlands Nationalopera under säsongen 2014-15: Figaros bröllop: Antonio (W. A. Mozart), Mästersångarna i Nürnberg: Hans Schwarz (Richard Wagner).

Medverkande

Figaros bröllop 29.8.2014 19:00
Figaros bröllop 2.9.2014 19:00
Figaros bröllop 4.9.2014 19:00
Figaros bröllop 6.9.2014 14:00
Figaros bröllop 12.9.2014 19:00
Figaros bröllop 13.9.2014 19:00
Figaros bröllop 16.9.2014 19:00
Figaros bröllop 18.9.2014 19:00
Figaros bröllop 24.9.2014 19:00
Figaros bröllop 26.9.2014 19:00
Figaros bröllop 2.10.2014 19:00
Figaros bröllop 7.10.2014 19:00
Mästersångarna i Nürnberg 13.3.2015 17:00
Mästersångarna i Nürnberg 17.3.2015 17:00
Mästersångarna i Nürnberg 25.3.2015 17:00
Mästersångarna i Nürnberg 4.4.2015 14:00
Mästersångarna i Nürnberg 11.4.2015 14:00
Mästersångarna i Nürnberg 18.4.2015 14:00